Header Karriere mobile
Prácebezradostipronás
neníopravdovouprací.
neníopravdovouprací.
Prácebezradostipronás
neníopravdovouprací.
neníopravdovouprací.
Prácebezradostipronás
neníopravdovouprací.
neníopravdovouprací.

Radost z práce a kontakt s lidmi jsou alfa a omega naší činnosti. Naše práce nás baví, protože nám umožňuje stavět na dlouholeté tradici, uplatňovat získané zkušenosti a zároveň být dostatečně inovativní. Baví nás, protože máme radost z našich výrobků a služeb, které přispívají k úspěchu našich partnerů. Baví nás, protože společnost Meesenburg podporuje budoucí generace kvalifikovaných pracovníků a profesní rozvoj svých zaměstnanců a usiluje o to, aby se tato radost z práce nikdy nevytratila.
Nabízíme vám individuální a rozmanité možnosti profesního rozvoje a kariérního postupu ve středně velké společnosti.

Martin Meesenburg

Radost z práce!

Více než 900 našich zaměstnanců působících v pobočkách po celém Německu ctí zásadu „Radost z práce!“. Všichni zaměstnanci jsou v našich pobočkách doma, což přispívá k vysoké identifikaci s regionem i našimi zákazníky.

Naše pobočky a obchodní zastoupení se řídí heslem: „V regionu, pro region“. Zachováním stávajících pracovních míst a vytvářením nových pracovních příležitostí posilujeme kupní sílu regionů a díky tomu jsme také schopni zajistit včasné a optimální dodávky zboží.

Velký důraz klademe rovněž na cílené další vzdělávání našich zaměstnanců, které jim umožňuje podílet se na úspěchu společnosti a optimálně uplatnit své znalosti a dovednosti.

Využijte naší rozsáhlé online nabídky zahrnující jak možnosti dalšího vzdělávání, tak i volné pracovní příležitosti.

Těšíme se na vaši žádost!

 

Martin Meesenburg, vlastník společnosti

Nebyla nalezena žádná pracovní nabídka

Uchazeči s praxí

Úspěšný start do pracovní kariéry

Přesvědčte se o široké nabídce atraktivních pracovních možností v naší společnosti. Nastartujte svoji profesní kariéru v některém z našich specializovaných oborů a využijte různé možnosti podpory pro uchazeče při vstupu na trh práce i v dalším kariérním postupu ve společnosti.