Header Über uns mobile
Modernípřístupvespolečnosti
Meesenburgdlouholetoutradici.
Meesenburgdlouholetoutradici.

Propojujeme tradiční hodnoty s moderním přístupem a přitom uplatňujeme naše dlouholeté zkušenosti. Ctíme zásady, které jsou významné z hlediska společnosti střední velikosti vedené vlastníkem, a vytváříme nové inovativní koncepty přinášející užitek. Přitom se rádi ubíráme novými a osobitými cestami, a to vše v souladu s našimi principy sociální odpovědnosti, šetrného zacházení se zdroji a ochrany životního prostředí.

Dovolte nám, abychom se představili. Na fotografii vidíte pana Matthiase Meesenburga, prvního z Meesenburgů, který začal psát úspěšný příběh rodinného podniku. Historie společnosti Meesenburg sahá až do roku 1758 a je úzce spjata s německým městem Flensburg. Matthias Meesenburg obchodoval s běžným, ale velmi kvalitním zbožím jako byly např. střešní tašky, anglická hořčice, hřebíky, šrouby a nářadí (např. krátké spirálové vrtáky z ušlechtilé oceli, dřevěná kladívka) a kapesní nože. Každý z více než 120 000 dnes vyráběných výrobků je nedílnou součástí značky Meesenburg a přesvědčí vás svou kvalitou a inovativním řešením.

O nás:

1758 Paul Danielsen zakládá a vede obchod ve Flensburgu (1758–1788). Prodává hlavně tzv. kramářské zboží. Železné zboží dováží z regionu Bergisches Land (Severní Porýní-Vestfálsko), dýmky, náustky, hřebeny, jehly, knoflíky, háky a poutka, rukavice, punčochy, nitě a vlněnou přízi z okolí Norimberka, kameninu z Anglie, porcelán z Kodaně, mosazné a měděné předměty z Ruska. Stěžejní je ale prodej obilí, potravin a lihovin do Norska.
1861 Obchod převzal Fritz Danielsen (vedení obchodu 1838–1874). Dochází ke ztrátě odbytišť (Norsko, dánské ostrovy). Fritz Danielsen soustředí obchodní aktivity do Flensburgu a okolních vesnic. Zahájena výroba laků na kamna, barev na vlasy, inkoustu, mastí a dalších tinktur. V letech 1874 až 1919 převzali vedení obchodu bývalí učni Fritze Danielsena, kteří provozovali obchod pod názvem Kohlmann & Seeger. Poté převzal obchod − tehdy již známou firmu − Matthias Meesenburg.
1889 Matthias Meesenburg zakládá v roce 1889 vlastní, velmi úspěšný obchod s manufakturním zbožím.
1943 Martin a Heinrich Meesenburgovi provozují železářství a obchod s domácími potřebami (1936–1959). Během druhé světové války se daří udržovat provoz obchodu za velmi ztížených podmínek. Potraviny bylo možné nakupovat pouze za potravinové lístky. Byl zaveden systém kontingentování železného zboží. Sklepní prostory obchodu v ulici Nordermarkt (Flensburg) sloužily jako protiletecký kryt. Během válečného období vyvstaly problémy se zásobováním.
1948 V roce 1948 nastupuje do firmy Iven Meesenburg a v roce 1959 přebírá od svého otce obchodní agendu
1980 Přestěhování do novostavby v ulici Westerallee (Flensburg).
1986 Martin Meesenburg nastupuje do společnosti, kterou vede jeho otec Iven Meesenburg.
1989 Martin Meesenburg řídí velkoobchod. Vyčlenění velkoobchodních aktivit do nově založené společnosti M. Meesenburg Fachgroßhandel GmbH.
1996 Založení dceřiné společnosti v Rusku; sídlo společnosti nejprve v Nižnij Novgorodu. Účast na společnosti Gütersloher Baubedarf GmbH & Co. KG. Tuto společnost jsme později zcela převzali.
1997 Ukončení maloobchodního prodeje (mj. domácí potřeby) na adrese Nordermarkt (Flensburg) a specializovaného prodeje zahradnických potřeb. Namísto toho bylo zřízeno první centrum se zabezpečovacími systémy (Meesenburg GmbH).
1998 Vstup do společnosti E/D/E (Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH).
1999 Martin Meesenburg nastupuje na místo Ivena Meesenburga jako osobně ručící společník.
2008 Převzetí společnosti V.O.D. (Česká republika).
2012 Založení Meesenburg Service jako samostatné obchodní jednotky společnosti Meesenburg GmbH. Všichni zákazníci tak mohou nyní využívat služeb poskytovaných vlastními technickými pracovníky společnosti Meesenburg v oblasti montáže, údržby a oprav elektronických dveřních a vratových systémů.
2013 Převzetí společnosti Adolf Schween GmbH a společnosti Laarmann & Peez GmbH.
2016 Přejmenování firem v České republice, Rumunsku a na Slovensku na Meesenburg.
Meesenburg Management Team

Dovolte nám, abychom se představili. Na fotografii vidíte pana Martina Meesenburga se svými spolupracovníky − jednateli a regionálními vedoucími prodeje, kteří zastupují obchodní aktivity společnosti Meesenburg v Německu. Od zahájení podnikatelské činnosti prošla naše společnost výraznou proměnou, současné obchodní aktivity jsou mnohem obsáhlejší a komplexnější než v minulosti. To se odráží i v organizační struktuře společnosti. I přesto, že skupina Meesenburg dnes rozvíjí své aktivity po celém světě, zachovala si identitu rodinného podniku vedeného vlastníky. Díky tomu vnímají vedoucí pracovníci i řadoví zaměstnanci sebe sama jako součást velké rodiny Meesenburg a v maximální možné míře se podílejí na současném i budoucím úspěchu našich zákazníků a obchodních partnerů, čímž přispívají i k úspěšnému pokračování existence naší firmy.