Header Karriere mobile
Prácabezradostiprenás
niejeskutočnouprácou.
niejeskutočnouprácou.
Prácabezradostiprenás
niejeskutočnouprácou.
niejeskutočnouprácou.
Prácabezradostiprenás
niejeskutočnouprácou.
niejeskutočnouprácou.

Radosť z práce a kontakt s ľuďmi sú alfou a omegou našej činnosti. Naša práca nás baví, pretože nám umožňuje stavať na dlhoročnej tradícii, uplatňovať získané skúsenosti a zároveň byť inovatívni. Baví nás, pretože máme radosť z našich produktov a služieb, ktoré prispievajú k úspechu našich partnerov. Baví nás, pretože spoločnosť Meesenburg podporuje budúce generácie kvalifikovaných pracovníkov a profesionálny rozvoj svojich zamestnancov a usiluje sa o to, aby sa táto radosť z práce nikdy nevytratila.
Ponúkame vám individuálne a rozmanité možnosti profesionálneho rozvoja a kariérneho postupu v stredne veľkej spoločnosti.

Martin Meesenburg

Radosť z práce!

Viac ako 900 našich zamestnancov pôsobiacich v pobočkách po celom Nemecku ctí zásadu „Radosť z práce!“. Všetci zamestnanci sú v našich pobočkách doma, čo prispieva k vysokej identifikácii s regiónom aj našimi zákazníkmi.

Naše pobočky a obchodné zastúpenia sa riadia heslom: „V regióne, pre región“. Zachovaním existujúcich pracovných miest a vytváraním nových pracovných príležitostí posilňujeme kúpnu silu regiónov a vďaka tomu sme tiež schopní zaistiť včasné a optimálne dodávky tovaru.

Veľký dôraz kladieme aj na cielené ďalšie vzdelávanie našich zamestnancov, ktoré im umožňuje podieľať sa na úspechu spoločnosti a optimálne uplatniť svoje vedomosti a zručnosti.

Využite našu rozsiahlu ponuku zahŕňajúcu možnosti ďalšieho vzdelávania a tiež voľné pracovné pozície a pošlite nám žiadosť prostredníctvom elektronického formulára.(

Tešíme sa na vašu žiadosť!

 

Martin Meesenburg, vlastník spoločnosti

Nenašla sa žiadna pracovná ponuka

Uchádzači s praxou

Úspešný štart do pracovnej kariéry

Presvedčte sa o širokej ponuke atraktívnych pracovných možností v našej spoločnosti. Naštartujte svoju profesijnú kariéru v niektorom z našich špecializovaných odborov a využite rôzne možnosti podpory pre uchádzačov pri vstupe na trh práce aj v ďalšom kariérnom postupe v spoločnosti.