Iniciatívna žiadosť o zamestnanie

Tešíme sa na vašu žiadosť! V žiadosti nezabudnite uviesť miesto našej pobočky, pre ktorú by ste radi pracovali. Ďakujeme!

Tu môžete priložiť dôležité dokumenty (vo formáte PDF) ako napr. motivačný list, životopis a osvedčenie (maximálna veľkosť prílohy je 5 MB).

* = Povinné polia