Header Über uns mobile
Modernýprístupvspoločnosti
Meesenburgdlhoročnútradíciu.
Meesenburgdlhoročnútradíciu.

Prepájame tradičné hodnoty s moderným prístupom a pritom uplatňujeme naše dlhoročné skúsenosti. Ctíme zásady, ktoré sú významné z hľadiska spoločnosti strednej veľkosti vedenej vlastníkom, a vytvárame nové inovatívne koncepty prinášajúce úžitok. Pritom sa radi uberáme novými a vlastnými cestami, a to v súlade s našimi princípmi sociálnej zodpovednosti, šetrného zaobchádzania so zdrojmi a ochrany životného prostredia.

Dovoľte, aby sme sa predstavili. Na fotografii vidíte pána Matthiasa Meesenburga, prvého z Meesenburgov, ktorý začal písať úspešný príbeh rodinného podniku. História spoločnosti Meesenburg siaha až do roku 1758 a je úzko spätá s nemeckým mestom Flensburg. Matthias Meesenburg obchodoval s bežným, ale veľmi kvalitným tovarom, akým boli napríklad škridle, tradičná anglická horčica, klince, skrutky a náradie (krátke špirálové vrtáky z ušľachtilej ocele, drevené kladivká a vreckové nože). Každý z viac než 120 000 dnes vyrábaných výrobkov je neoddeliteľnou súčasťou značky Meesenburg a presvedčí vás svojou kvalitou a inovatívnym riešením.

O nás:

1758 Paul Danielsen zakladá a vedie obchod vo Flensburgu (1758-1788). Predáva hlavne drobný tovar. Železiarsky tovar dováža z regiónu Bergisches Land (Severné Porýnie-Vestfálsko), fajky, náustky, hrebene, ihly, gombíky, háky a pútka, rukavice, pančuchy, nite a vlnenú priadzu z okolia Norimbergu, kameninu z Anglicka, porcelán z Kodane, mosadzné a medené predmety z Ruska. Hlavne ale predáva obilie, potraviny a liehoviny do Nórska.
1861 Obchod preberá Fritz Danielsen (vedie ho od roku 1838 do 1874). Dochádza k strate odbytísk (Nórsko a dánske ostrovy). Fritz Danielsen sústredí obchodné aktivity do Flensburgu a okolitých dedín. Zahájená výroba lakov na pec, farieb na vlasy, atramentu, mastí a ďalších tinktúr. V rokoch 1874 až 1919 prevzali vedenie obchodu bývalí učni Fritza Danielsena, ktorí prevádzkovali obchod pod názvom Kohlmann & Seeger... Potom známu firmu prevzal Matthias Meesenburg.
1889 Matthias Meesenburg zakladá v roku 1889 vlastný, veľmi úspešný obchod s manufaktúrnymi výrobkami.
1943 Martin a Heinrich Meesenburgovi prevádzkujú železiarstvo a obchod s domácimi potrebami (1936 – 1959). Počas druhej svetovej vojny sa darí udržiavať prevádzku obchodu za veľmi sťažených podmienok. Potraviny bolo možné nakupovať len za potravinové lístky. Bol zavedený systém kvót na obchodovanie so železným tovarom. Pivničné priestory obchodu v ulici Nordermarkt slúžili ako protiletecký kryt. Počas vojnového obdobia začali problémy so zásobovaním.
1948 V roku 1948 nastupuje do firmy Iven Meesenburg a v roku 1959 nahradzuje vo vedení firmy svojho otca.
1980 Firma sa sťahuje do novostavby v ulici Westerallee vo Flensburgu
1986 Martin Meesenburg nastupuje do spoločnosti, ktorú vedie jeho otec Iven Meesenburg.
1989 Martin Meesenburg riadi veľkoobchod. Vyčlenenie veľkoobchodných aktivít do novozaloženej spoločnosti M. Meesenburg Fachgroßhandel GmbH.
1996 Založenie dcérskej spoločnosti v Rusku. Sídlo spoločnosti je najprv v Nižnom Novgorode. Vstup do spoločnosti Gütersloher Baubedarf GmbH & Co. KG. Túto spoločnosť sme neskôr úplne prevzali.
1997 Ukončenie maloobchodného predaja (vrátane domácich potrieb) na adrese Nordermarkt a tiež špecializovaného predaja záhradníckych potrieb. Namiesto toho bolo zriadené prvé centrum so zabezpečovacími systémami (Meesenburg GmbH).
1998 Vstup do spoločnosti E/D/ E (Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH).
1999 Martin Meesenburg nastupuje na miesto Iven Meesenburga ako osobne ručiaci spoločník.
2008 Prevzatie spoločnosti V.O.D. z Českej republiky.
2012 Založenie nezávislej spoločnosti Meesenburg Service, ktorá podniká v oblasti služieb v rámci skupiny Meesenburg GmbH. Naši firemní technici sú všetkým zákazníkom okamžite k dispozícii a radi im pomôžu s montážou, údržbou a opravami elektronických dverí a bránových systémov.
2013 Prevzatie spoločnosti Adolf Schween GmbH a spoločnosti Laarmann & Peez GmbH.
2016 Premenovanie firiem v Českej republike, Rumunsku a na Slovensku na Meesenburg.
Meesenburg Management Team

Dovoľte, aby sme sa predstavili. Na fotografii vidíte pána Martina Meesenburga so svojimi spolupracovníkmi – konateľmi a regionálnymi vedúcimi predaja, ktorí zastupujú obchodné aktivity spoločnosti Meesenburg v Nemecku. Od zahájenia podnikateľskej činnosti prešla naša spoločnosť výraznou premenou, súčasné obchodné aktivity sú oveľa rozsiahlejšie a komplexnejšie než v minulosti. To sa odráža aj v organizačnej štruktúre spoločnosti. Aj napriek tomu, že skupina Meesenburg dnes rozvíja svoje aktivity po celom svete, zachovala si identitu rodinného podniku vedeného vlastníkmi. Vďaka tomu vnímajú vedúci pracovníci i radoví zamestnanci seba samého ako súčasť veľkej rodiny Meesenburg a v maximálnej možnej miere sa podieľajú na súčasnom i budúcom úspechu našich zákazníkov a obchodných partnerov, čím prispievajú aj k úspešnému pokračovaniu existencie našej firmy.