Header Produkte mobile
Keďhovorímeoportfóliuproduktov,
mámenamysliviac
ako120000produktov."
mámenamysliviac
Header Produkte 2 mobile
Keďhovorímeoportfóliuproduktov,
mámenamysliviac
ako120000produktov."
mámenamysliviac
Header Produkte 3 mobile
Keďhovorímeoportfóliuproduktov,
mámenamysliviac
ako120000produktov."
mámenamysliviac

Automatické otváranie dverí

V minulých rokoch viedli nové normy zavedené pre nemecký a európsky trh v oblasti automatického otvárania dverí k rôznym zmenám.

Ako odborník v tejto oblasti máme v ponuke automatické otočné krídlové dvere, posuvné systémy dverí, špeciálne konštrukcie aj otočné vchodové dvere. Aj naša novo vyvinutá vlastná značka MeesenburgMatic kryje vaše potreby v oblasti automatického otvárania dverí.

Automatické otočné krídlové dvere zjednodušujú prístup a vytvárajú bezbariérovosť a zároveň vám ponúkajú vysokú mieru komfortu. Hnaciu jednotku otočných krídlových dverí predstavuje riadenia, na ktorom je možné nastaviť okrem iného uhol otvárania a rýchlosť zatvárania. Bezpečnostné snímače ako dôležitá súčasť otočných krídlových dverí bránia konfrontácii dverí s osobami alebo predmetmi. Zároveň môžu byť na tento systém pripojené tlačidlá, radarové hlásiče, kľúčové spínače alebo systémy kontroly prístupu.

Automatické posuvné dvere je možné vyhotoviť s jedným alebo dvomi krídlami zo skla, dreva, plastu alebo kovu. Aj posuvné dvere zabezpečujú vďaka svojej hnacej jednotke, bezpečnostným zariadeniam a ovládacím prvkom pohodlný prístup. Taktiež je možné vytvoriť špeciálne konštrukcie pre požiarne uzávery či únikové a záchranné cesty.

Úlohou našej vlastnej značky MeesenburgMatic je ponúknuť vám špeciálne produkty vyrobené na mieru vašim potrebám. MeesenburgMatic v sebe spája produkty z oblasti elektronických kovaní, automatizačných systémov budov a bezpečnostnej techniky. V oblasti automatického otvárania dverí vám okrem iného ponúkame série produktov MeesenburgMatic DoorScan a MeesenburgMatic FlatScan.

Ak chcete získať ďalšie informácie alebo máte akékoľvek otázky o automatickom otváraní dverí či o našej značke MeesenburgMatic, sme vám kedykoľvek k dispozícii. Tešíme sa na váš telefonát a radi vám poradíme.

Späť na portfólio produktov