Header Produkte mobile
Keďhovorímeoportfóliuproduktov,
mámenamysliviac
ako120000produktov."
mámenamysliviac
Header Produkte 2 mobile
Keďhovorímeoportfóliuproduktov,
mámenamysliviac
ako120000produktov."
mámenamysliviac
Header Produkte 3 mobile
Keďhovorímeoportfóliuproduktov,
mámenamysliviac
ako120000produktov."
mámenamysliviac

Automatické otváranie okien

Podľa aktualizovaných noriem je automatické odvádzanie dymu z verejných budov a obytných domov od ich určitej výšky pre tieto stavby povinné. Ako silný partner pre stále sa meniace potreby v tejto oblasti vám zabezpečíme individuálne riešenia.

Zariadenie na odvádzanie dymu a tepla spracováva signály cez hlásiče dymu, cez požiarne tlačidlo alebo vetracie tlačidlo, a tak vie náležite reagovať. Zákonom predpísané vetracie prierezy okien, viac pohonov okna, rôzne hlásiče dymu a iné ovládacie prvky vytvárajú z jednoduchého zariadenia na odvádzanie dymu a tepla komplexný systém.

Okrem bezpečnostného aspektu prispieva automatická vetracia jednotka aj k vysokému komfortu vašej domácnosti. Vďaka tomu je možné moderné vetracie zariadenie okrem fixných riadiacich prvkov doplniť aj o snímač počasia, ktorý okno pri zhoršenom počasí automaticky zatvorí.

Okrem týchto zariadení vám môžeme poskytnúť aj energetické zariadenia NRWG alebo špeciálne konštrukcie prispôsobené akýmkoľvek vašim potrebám.

Prostredníctvom našej vlastnej značky MeesenburgMatic vám ponúkame špeciálne produkty vyrobené na mieru vašim potrebám. MeesenburgMatic v sebe spája produkty z oblasti elektronických kovaní, automatizačných systémov budov a bezpečnostnej techniky. V oblasti automatického otvárania okien vám okrem iného ponúkame série produktov MeesenburgMatic EMA 7300, MeesenburgMatic KS2 a MeesenburgMatic PLA6.

Ak chcete získať ďalšie informácie alebo máte akékoľvek otázky o automatickom otváraní okien či o našej značke MeesenburgMatic, sme vám kedykoľvek k dispozícii. Tešíme sa na váš telefonát a radi vám poradíme.

Späť na portfólio produktov