Header Produkte mobile
Keďhovorímeoportfóliuproduktov,
mámenamysliviac
ako120000produktov."
mámenamysliviac
Header Produkte 2 mobile
Keďhovorímeoportfóliuproduktov,
mámenamysliviac
ako120000produktov."
mámenamysliviac
Header Produkte 3 mobile
Keďhovorímeoportfóliuproduktov,
mámenamysliviac
ako120000produktov."
mámenamysliviac

Uzamykacie zariadenia a systémy kontroly prístupu

Všetko hovorí v prospech digitálnych uzamykacích systémov. Elektronické kľúče a uzamykacie zariadenia zabezpečujú bezpečnosť a značný komfort. Sieťové zariadenia s centrálnym riadením pre všetky systémové komponenty umožňujú jednoduché a rýchle spravovanie.

VZmeny prístupových práv, stratené prístupové médiá alebo hlásenia o problémoch jednotlivých prístrojov sa spracovávajú bez väčšej námahy. Vďaka tomu je možné prístupové médiá okamžite zablokovať online alebo pri núdzových situáciách centrálne otvoriť alebo zatvoriť dvere. Centrálne riadiť je možné aj dopyty po stavových hláseniach o stavoch dverí alebo batérií, resp. všeobecné úlohy spravovania.

Digitálne uzamykacie zariadenia vás presvedčia nielen svojou jednoduchou a rýchlou montážou, ale aj praktickou manipuláciou. Viac kontroly a bezpečnosti pre prístupové médiá spolu s centrálnou kontrolou a riadením všetkých systémov robia ovládanie výnimočne pohodlným.

Či už sa rozhodnete pre mechanické alebo digitálne uzamykacie zariadenie, ponúkame vám rozsiahle profesionálne poradenstvo a plánovanie. Ak chcete získať ďalšie informácie o našej ponuke alebo máte akékoľvek otázky, sme vám k dispozícii. Tešíme sa na váš telefonát.

Späť na portfólio produktov