Header Produkte mobile
Keďhovorímeoportfóliuproduktov,
mámenamysliviac
ako120000produktov."
mámenamysliviac
Header Produkte 2 mobile
Keďhovorímeoportfóliuproduktov,
mámenamysliviac
ako120000produktov."
mámenamysliviac
Header Produkte 3 mobile
Keďhovorímeoportfóliuproduktov,
mámenamysliviac
ako120000produktov."
mámenamysliviac

Zariadenia do únikových ciest v budovách

Ponúkame vám kompletné poradenstvo a inštaláciu najmodernejších antipanikových uzamykacích systémov do núdzových východov s únikovou bezpečnosťou podľa noriem DIN. S inovatívnym riadením únikových dverí a antipanikovým uzamykaním a kovaním sú v núdzových situáciách zabezpečené možnosti úniku.

Vďaka vyhotoveniam antipanikového uzamykania a uzamykania núdzových východov je možné bezpečnostné dvere zvnútra jednoducho otvoriť niekoľkými pohybmi. V závislosti od systému je na to určená tlaková tyč alebo madlo, prípadne tlačidlo otvárania dverí. Funkcie zatvárania dverí a zabezpečenia pred vlámaním sú pri použitom uzamykaní bezpečnostných dverí pri týchto možnostiach nezmenené.

Vďaka riadeniu únikových dverí a elektrickému uzamykaciemu prvku môžete zabezpečiť, že únikové dvere sa v prípade núdze budú dať otvoriť. Dvere je potom možné kedykoľvek otvoriť pomocou núdzového tlačidla.

Ak chcete získať ďalšie informácie o našej ponuke alebo máte akékoľvek otázky, sme vám kedykoľvek k dispozícii. Tešíme sa na váš telefonát a radi vám poradíme.

Späť na portfólio produktov